Projekty EU - purella.pl

Projekty EU


Purella Food Sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich w ramach finansowania projektu grantowego

w ramach: Działania 1.3: „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów

badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa


Celem projektu jest: „Opracowanie linia zdrowych przekąsek dla dzieci w wieku szkolnym na podstawie przeprowadzonych prac

badawczo – rozwojowych przez Purella Food Sp. z o.o.”


Dofinansowanie projektu z UE: 1.616.000 PLN