Zadbaj o siebie z Purella Superfoods

RODO

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wskazane w formularzu powyżej. Administratorem danych osobowych jest FoodWell Sp. z o.o.., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, NIP PL 521-15-01-724, KRS 0000968772, REGON 012272090, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 6 124 500 PLN w całości wpłacony , e-mail: kontakt@purella.pl  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, na Twoje żądanie, w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług z Administratorem oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.